Cinta Rosul

Jamil5

Related Post

  • No related post.

بسم الله الرحمن الرحيم
🌷 Ya Nabi salam ‘alaika, ya Rasul salam ‘alaika, ya Habib salam ‘alaika, shalawatullahi ‘alaika 🌷

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam adalah sayyidu bani Adam, penghulu para nabi dan rasul, nabi yang paling mulia, kekasih Allah Ta’ala, nabi yang rahmah, penutup para nabi shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya.
Nabi Muhammad adalah satu satunya laki-laki yang paling sukses dalam nengemban tugas sebagai rasul dalam tinjauan historis. Ahli sejarah dunia Michael Hart dari Amerika di dalam bukunnya “The 100 A Rangking of The Most Infliential” 100 orang yang berada di rangking atas dalam sejarah manusia, menempatkan nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam di rangking paling atas. Beliau mengatakan,”…Akan tetapi Muhammad adalah satu satunya manusia di dalam sejarah yang sukses dalam hal agama maupun dunia sekaligus, dia menegakkan dakwah kepada Islam dan menyebarkannya yang menjadikan satu satunya agama yang paling agung, beliau menjadi pemimpin baik secara politik, perang dan agama, dan setelah berlalunya tiga belas abad setelah wafatnya, peninggalan Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam senantiasa ada dan terus diperbaharui”.
Gustave Le Bon di dalam bukunya “Hadharatul ‘Arab” juga mengatakan,”Jika aku bandingkan nilai seorang laki-laki dari sisi besar amalnya, maka Muhammad adalah laki-laki paling agung yang telah diketahui oleh sejarah”.
Sungguh benar apa yang telah disampaikan Michael Hart dan Gustave sebagai seorang peneliti out sider yang berbicara sesuai faktanya, netral, obyektif, tanpa ada unsur subyektif. Wallahu a’lam.

💐 Keutamaan Mengenal Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam

Mengetahui dan mengenal beliau adalah salah satu landasan agama Islam, syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu mengatakan bahwa landasan agama Islam ada tiga: ma’rifatullah, ma’rifatunnabi shallallahu ‘alaihi wasallam wa ma’rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam adalah perkara penting bagi setiap muslim, karena hal itu akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Dengan mengenal beliau akan menambah cinta kita kepada beliau, dengan bertambah cinta kepada beliau akan menambah ittiba’ kepada sunnah-sunnah beliau.
Dikatakan bahwa tak mengenal maka tak cinta, maka sebagai seorang muslim harus berusaha mengenal beliau dan kehidupan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam.

💐 Waktu Kelahiran Beliau
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam lahir di kota Mekkah pada hari Senin pada tahun Fiil. Sebagian besar ulama berpendapat beliau lahir pada tanggal 12 Rabi’ul Awwal yang bertepatan dengan tahun 571 masehi.
Kalau tanggal kelahiran beliau shallallahu ‘alaihi wasallam diperselisihkan ulama, berbeda halnya dengan wafat beliau yang disepakati ulama, yaitu pada waktu dhuha hari Senin 12 Rabi’ul Awwal tahun 11 hijriyah yang bertepatan dengan 8 Juni 633 masehi.
Faedah: para ulama salaf (baca: jaman dahulu) memang kurang perhatian dengan waktu kelahiran nabi Muhammad shallallhu ‘alaihi wasallam, kalau perhatian tentunya semua sepakat pada hari yang sama, karena fakta sejarah para sahabat radhiyallahu ‘anhum, para tabi’in dan tabi’ut tabi’in tidak memperingati dan merayakan kelahiran nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

💐 Kisah Kelahiran Beliau
Beliau lahir dari pasangan suami istri Abdullah bin Abdulmuthallib dan Aminah binti Wahb. Setelah selang beberapa waktu pernikahan keduanya, ibunda Aminah hamil, namun Allah Ta’ala mencabut nyawa ayahanda sebelum kelahiran Beliau. Sehingga beliau lahir dalam keadaan yatim, sungguh perkara yang luar biasa terjadi pada saat kelahiran Beliau, memancar cahaya dilihat ibunda yang keluar darinya yang menerangi Busra di negeri Syam (lihat Sirah Nabawiyyah Ibnu Hisyam).

💐 Nasab Beliau:
Beliau bernama Muhammad bin ‘Abdullah bin Abdulmuthallib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Mudhar bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’d bin ‘Adnan, ini nasab yang disepakati ulama adapun nasab dari ‘Adnan sampai Nabi Ismail bin Ibrahim ‘alaihimassalam diperselisihkan, namun mereka sepakat bahwa ‘Adnan adalah keturunan Nabi Ismail ‘alaihissalam.

💐 Sifat-sifat Beliau

🌺 Di antara sifat-sifat Fisik (disarikan dari kitab Shahih Al-Syamail Al-Muhammadiyyah Prof. Dr. Anis bin Ahmad al-Indunisi hafidhahullah).
1. Postur tubuh sedang, tidak tinggi tidak pendek.
2. Kulit tidak terlalu putih dan tidak coklat.
3. Rambut berombak; tidak keriting dan tidak lurus, rambut beliau panjangnya sampai pundak(Riwayat Al-Bukhori dan Muslim).
4. Tulang tangan dan kaki beliau besar, kepala besar, memiliki rambut tipis yang panjang di bagian dada, kalau berjalan badan condong ke depan. (Riwayat Muslim).
5. Mulut lebar, wajah beliau seperti bulan (al-Bukhori).
6. Beliau mirip dengan nabi Ibrohim ‘alaihissalam. (Riwayat Muslim).
7. Beliau berkulit putih, berpostur sedang dan berwajah tampan. (Riwayat Muslim).
8. Beliau tidak isbal (menjulurkan kain di bawah mata kaki), karena beliau melarang isbal. Rasulullah shallallahu alaigu wasallam bersabda: Apa yabg di bawah mata kaki dari sarung maka tenpatnya adalah neraka (shahih Al-Bukhari).
8. Beliau memelihara jenggot, ketika beliau wafat tidak ada dua puluh helai uban di rambut dan jenggot beliau. (Riwayat Al-Bukhori dan Muslim).
Faedah: sebagian orang menganggap memelihara jenggot bukan merupakan sunnah, bahkan sebagian yang lain menghina orang yang berjenggot, naudzubillah, padahal nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berjenggot. semoga Allah Ta’ala memberi hidayah kepada kita semua).

🌺 Sifat-sifat Akhlak (lihat buku Al-Istifa’ min Sirah Al-Musthafa karya Prof. Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim Al-Umri hafidhahullah)
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang mulia, sehingga Allah Ta’ala memuji beliau dengan firmanNya:
وإنك لعلى خلق عظيم
Artinya: Dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung
Di antara sifat-sifat akhlak beliau:
1. Beliau orang yang paling tsiqah (amanah). Tidak ada orang Mekkah yang paling amanah dari pada beliau, sehingga beliau dijuluki ash shadiqul amin shallallahu ‘alaihi wasallam.
2. Beliau suka menyambung silaturrahmi, membantu orang yang lemah, fakir dan membutuhkan.
3. Beliau memiliki sifat rahmah (kasih sayang), paling baik pergaulan kepada manusia dan paling bagus akhlaknya, serta tidak pernah mendholimi orang. Subhanallah!
4. Beliau sangat dermawan, sehingga jika diminta sesuatu beliau pasti akan memberikannya.
5. Beliau suami yang berakhlak baik terhadap istri-istri beliau, membantu pekerjaan mereka.
6. Tidak suka mencela dan menghardik orang, sehingga diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pembantu beliau selama sepuluh tahun tidak pernah dicela dan dimarahi atas pekerjaannya.
7. Beliau ketika bertemu orang selalu menampakkan senyuman dan tidak cemberut. Dan lain-lain yang penulis tidak mampu memaparkan semuanya.

🌺 Implementasi Kecintaan Kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam
1. Bershalawat kepada beliau, terutama pada hari Jum’at dan ketika nama beliau disebut.
2. Mengikuti sunnah-sunnah beliau shallallahu alaihi wasallam.
3. Menjahui perbuatan bid’ah (perkara yang diada-adakan dalam agama).
4. Berusaha mencontoh akhlak beliau shallallahu alaihi wasallam.
5. Menolong dan membela kehormatan beliau jika ada yang melecehkan.
6. Mempelajari dan nengamalkan ajaran dan sunnah beliau shallallahu alaihi wasallam.
7. Taat terhadap perintah-perintah beliau dan menjahui larangan-larangan beliau shallallahu alaihi wasallam.
8. Membenarkan semua berita yang beliau sampaikan.
9. Mendakwahkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau kepada manusia. Wallahu a’lam.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca, kita memohon kepada Allah Ta’ala agar kita termasuk orang yang betul-betul mencintai nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah beliau, sehingga kita mendapatkan syafaat beliau dan termasuk orang yang dikumpulkan bersama beliau di syurga pada hari kiamat. Aammiin

 

📝 Ustadz Agus Santoso, Lc., M.P.I

Leave a Comment