Apabila Ada Kesamaran Antara Air Yang Suci Dengan Air Najis

Apabila Ada Kesamaran Antara Air  Yang Suci Dengan Air Najis

Apabila Ada Kesamaran Antara Air  Yang Suci Dengan Air Najis Dalam  masalah ini terdapat dua pendapat yang masyhur dari kalangan ulama’ kaum muslimin: 1.Pendapat pertama: Diharamkan pemakaiannya dan tidak berusaha  mencari dengan sungguh-sungguh air manakah  yang disangka kuat sebagai air yang suci. Hal ini adalah karena meninggalkan najis adalah wajib dan tidaklah sempurna meninggalkan najis kecuali dengannya. Dalilnya adalah: 1.Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam bersabda kepada seseorang yang berburu lalu binatang buruannya masuk ke dalam…

Read More